Kontakt z firmą AKTINET - strony internetowePoleć naszą stronę:
 AKTINET-Strony internetoweMapa serwisu internetowego Aktinet 

 

Portfolio

O naszej pracy najlepiej świadczą zrealizowane serwisy internetowe, zapraszamy do odwiedzenia serwisów niektórych z naszych klientów.

Strony internetowe

37KB 2B Interface Ltd
www.2binterface.com

Wyzwanie:

Historia firmy 2B Interface si?ga roku 1996. Od tego czasu zajmuje si? ?wiadczeniem kompleksowych us?ug z zakresu doradztwa i zintegrowanej komunikacji marketingowej. Firma od wielu lat realizujemy projekty w Polsce oraz w innych krajach Unii Europejskiej. Siedziba firmy znajduje si? w Londynie.

34KB Zak?ad Optyczny
szata graficzna

Wyzwanie:
Naszym zadaniem by?o opracowanie koncepcji graficznej strony, natomiast w???ciwa strona zostanie zostanie stworzona przez Klienta.

70KB BEYSTER INTERNATIONAL
www.beyster.com.pl

Wyzwanie:
G??wnym naszym zadaniem by?o stworzenie serwisu, kt?ry w bardzo przejrzysty spos?b b?dzie prezentowa? ofert? produkcyjn? firmy.

Serwis internetowy zosta? stworzony w trzech wersjach j?zykowych.

Podobnie jak inne stworzone przez nas strony www uzyska? i stale utrzymuje bardzo dobr? pozycje w wyszukiwarkach internetowych.

69KB Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A.
www.pafal.pl

Wyzwanie:
Stworzenie serwisu internetowego prezentujacego jako?? i do?wiadczenie Firmy w produkcji licznik?w, jednocze?nie serwis internetowy zawiera szczeg??ow? ofert?.
Stworzenie sprawnie funkcjonuj?cego serwisu w pieciu wersjach j?zykowych.
Stworzenie bardzo rozbudowanego systemu zarz?dzania tre?ci? serwisu(a jednocze?nie ?atwego w u?ytkowaniu), oczywi?cie mo?liwo?? modyfikacji tre?ci dotyczy wszystkich wersji j?zykowych.

Na wsp??prace z nami zdecydowa?a si? Firma z ponad 100-letni? histori?, czo?owy producent aparatury kontrolno-pomiarowej Sp??ka PAFAL S.A.

Jeste?my bardzo dumni z wyr??nienia jakim jest dla nas zaufanie Firmy o takiej pozycji.

55KB KAM - TRANS
www.kamtrans.com.pl

Wyzwanie:
Strona internetowa zawiera oferte firmy zajmuj?cej si? produkcj? i transportem kostki granitowej. Najwa?niejszym naszym zadaniem by?o stworzenie strony internetowej, kt?ra uzyska bardzo dobr? pozycj? w wyszukiwarkach internetowych. Zadanie zosta?o zrealizowane w 100%. Stworzona przez nas strona www okaza?a sie bardzo skuteczna na polskim rynku w zwi?zku z czym w?a?ciciele zdecydowali sie na stworzenie z nami niemieckiej wersji j?zykowej oraz r?wnie? promowanie jej w zagranicznych wyszukiwarkach internetowych.

1 2 3 Następna

 


Ile kosztuje strona www ?


Chcesz poznać przybliżony koszt Twojej strony internetowej?


Wypełnij formularz
- w ciągu dwóch dni otrzymasz od nas wstępną ofertę.

 

Kontakt


Czekamy na kontakt od Ciebie pod numerem telefonu
74 857 51 45

lub adresem email

biuro@aktinet.pl

Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego